Edukacja 4.0? Desktop as a Service, czyli przepis na uczelnię w chmurze.
pulpity zdalne

Edukacja 4.0? Desktop as a Service, czyli przepis na uczelnię w chmurze.

Kilka słów o tym jak zmienił się układ sił…

W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił widoczny spadek sprzedaży tradycyjnych komputerów stacjonarnych kupowanych przez uczelnie wyższe. Instytucje akademickie starają się w ten sposób odpowiadać na gwałtownie zmieniające się potrzeby studentów w zakresie infrastruktury informatycznej. Dlaczego postępująca w zawrotnym tempie cyfryzacja nie prowadzi do szybkiego wzrostu liczby komputerów i tabletów nabywanych przez ośrodki edukacyjne? Odpowiedź jest prosta, nie ma takiej potrzeby, one już od dawna tam są, w kieszeniach i plecakach studentów, skórzanych teczkach wykładowców.

Szkoły podstawowe, technika, licea oraz uczelnie wyższe muszą poradzić sobie z uczniami, studentami i pracownikami, którzy przynoszą własne urządzenia, oczekując jednocześnie powszechnie dostępnych i przyjaznych dla użytkownika usług. Uczelnie, które nie oferują tego samego poziomu dostępności do infrastruktury IT co w życiu codziennym, przegrywają rywalizację na rynku usług edukacyjnych. 

Bez wątpienia ta głęboka zmiana w świadomości i potrzebach użytkowników korzystających z infrastruktury IT jest wielkim wyzwaniem dla uczelni, które do tej pory miały pełną kontrolę nad tym kto, z jakiego miejsca i na jakim urządzeniu może korzystać z zasobów edukacyjnych. O ile powrotu do takiej sytuacji już nie ma to jednocześnie każda uczelnia wyższa, która wykorzysta aktualną lukę z miejsca zyska ogromną i odczuwalną przewagę nad resztą stawki.

wirtualizacja pulpitów

Od wirtualizacji pulpitów do pulpitu jako usługi. Kto na tym może skorzystać?

Wirtualizacja pulpitów wkroczyła na rynek, aby radykalnie uprościć systemy IT. Chodziło o skupienie rozproszonych zasobów IT w jednym miejscu, czyli lokalnym centrum danych. Lokalni użytkownicy mogli dzięki temu korzystać z mocy obliczeniowej i oprogramowania utrzymywanego na serwerach bez konieczności posiadania zaawansowanych komputerów. Dzięki wirtualizacji pulpitów użytkownik widzi na swoim ekranie jedynie obraz tego co przetworzyło i wysłało do niego centrum danych. Uruchomienie systemu operacyjnego, wszystkie ciężkie operacje obliczeniowe i graficzne a nawet zapisywanie danych odbywa się w rzeczywistości na dedykowanych serwerach.

Pulpit roboczy jako usługa (ang. Desktop as a Service, DaaS, patrz słowniczek na końcu artykułu) wprowadza wirtualizację o krok dalej, przenosząc infrastrukturę i usługi wirtualnego pulpitu z centrów danych zlokalizowanych często u klienta do chmury. DaaS uwalnia w ten sposób zespoły IT od konieczności zarządzania skomplikowaną infrastrukturą serwerową. Takie rozwiązanie na wiele sposobów doskonale sprawdza się w przypadku szkolnictwa wyższego. System ten zmniejsza złożoność informatyczną, obniża zapotrzebowanie na kosztowny personel i usługi z zakresu wsparcia działu IT o ponad 50% (Gartner Inc., 2017), umożliwiając jednocześnie uczelni bądź instytucji efektywniejsze wdrażanie zasobów. 

Elastyczność DaaS oznacza koniec szaleńczych wakacyjnych aktualizacji komputerów na uczelniach – teraz aktualizacje mogą być wykonane w dowolnym momencie w trakcie semestru z poziomu jednego panelu administracyjnego. Co więcej, ograniczone są również zagrożenia związane z bezpieczeństwem, ponieważ wszystkie dane są przechowywane w świetnie zabezpieczonej prywatnej chmurze, a nie na urządzeniach użytkowników. DaaS z łatwością obsługuje urządzenia mobilne i pozwala bezpiecznie wprowadzić politykę „Korzystaj z własnego urządzenia” (ang. Bring Your Own Device, BYOD, patrz słowniczek na końcu artykułu), ponieważ może być uruchomiony na dowolnej platformie sprzętowej czy systemie operacyjnym, od tabletów przez laptopy po smartfony (Apple lub Android).

W przypadku systemu DaaS nie istnieją duże koszty początkowe, ponieważ można je wdrażać lokalnie. Uczelnie mogą stopniowo przenosić się do systemu DaaS, konwertując starzejące się komputery stacjonarne na stacje robocze typu thin clients (patrz słowniczek na końcu artykułu) lub zero clients (patrz słowniczek na końcu artykułu). Dzięki wirtualnym pulpitom wszyscy otrzymują takie samo szybkie, bezpieczne i wysokiej jakości przetwarzanie danych. To od uczelni będzie zależało na jakim urządzeniu DaaS będzie uruchomiony.

Odpowiedz na 5 podstawowych pytań i wygraj ranking innowacyjności dzięki Desktop as a Service

Oto lista przedstawiająca pięć najważniejszych wyzwań stawianych uczelniom wyższym, które dzięki systemowi DaaS będzie można sprawnie rozwiązać.

1. Jak zmniejszyć kompleksowość działu IT i skupić się na potrzebach studentów?

Czy niepokoją Cię wysokie koszty, które generuje doświadczony personel zmuszony do administrowania i rozwiązywania codziennych problemów związanych z obsługą centrum danych? Dzięki usłudze DaaS usługodawca przejmuje wszystkie pracochłonne zadania, umożliwiając uczelniom przekierowanie doświadczonego personelu do innych sektorów, a także unikanie kosztów związanych z drogimi konsultantami zewnętrznymi. Wszystkie usługi, w tym konserwacja, aktualizacje oprogramowania i tworzenie kopii zapasowych dla infrastruktury wirtualnego pulpitu zarządzane są z poziomu dostawcy usługi chmurowej. Po zamówieniu i skonfigurowaniu systemu istniejący personel IT może skupić się na innych istotnych kwestiach. Kluczowe decyzje dotyczące konfiguracji podejmowane są podczas procesu instalacji. Uczelni pozostaje jedynie decyzja określająca pożądany poziom usługi oraz typy i liczbę stacji roboczych. Dostawca usługi DaaS zajmuje się całą resztą.

wirtualizacja pulpitów

2. Jak ograniczyć inwestycje i koszty operacyjne nie rezygnują z jakości usług

Przewidywanie wahań kosztów związanych ze sprzętem komputerowym podczas całego roku szkolnego i poza nim stanowi istne wyzwanie budżetowe. Jeśli serwer zawiedzie, dział IT nagle zgłasza konieczność inwestycji w drogą infrastrukturę. W przypadku współpracy z dostawcami zewnętrznymi kiedy zapotrzebowanie na przepustowość przekracza założenia kontraktu, koszty obsługi mogą wzrosnąć skokowo.

DaaS oferuje przewidywalny miesięczny model wyceny, który eliminuje wahania kosztów infrastruktury IT w ciągu roku, w tym również koszty konserwacji. Dla szkół i uniwersytetów jest to ogromna korzyść. Zamiast budować centrum danych zaprojektowane do obsługi maksymalnego ruchu, który występuje na ogół w pierwszym i ostatnim tygodniu roku szkolnego, instytucje mogą skorzystać z DaaS w celu wspierania swojej naturalnej sezonowości. Dzięki pulpitom wirtualnym, instytucje mogą co miesiąc zmieniać plan użytkowania, zwiększając je w zależności od liczby użytkowników i specyficznego zapotrzebowania kursów na moc obliczeniową lub zmniejszać podczas przerw i wakacji.

Jedną z najważniejszych przewag modelu DaaS nad tradycyjnymi rozwiązaniami jest praktycznie nieograniczona możliwość aktualizacji zasobów sprzętowych. Każda nowa technologia może natychmiast znaleźć się na wirtualnym pulpicie użytkownika. Nie ma potrzeby starannego planowania strategii zakupowej sprzętu obawiając się, że bardzo droga stacja robocza lub graficzna stacja robocza stanie się bezużyteczna lub straci 50% wartości rynkowej w ciągu jednego roku. W przypadku DaaS to dostawca usługi chmurowej utrzymuje gotowość do wprowadzenia najnowszych technologii do użytku. Uczelnia stoi na bezpiecznej pozycji klienta wybierającego konkretną konfigurację dostosowaną do aktualnych wymagań.

Ponadto, bez konieczności zakupu serwerów lokalnych, koszty inwestycyjne są znacznie niższe. Chmura nie tylko eliminuje koszty zasilania i chłodzenia centrum danych, ale może także generować oszczędności energii dzięki możliwości korzystania z urządzeń typu thin or zero clients, nie ma potrzeby angażowania pełnowymiarowych i energochłonnych PC. Komputery stacjonarne dla DaaS mogą być prostsze niż standardowe rozwiązania, ponieważ do sprawnego działania wymagają jedynie możliwości obsługi łącza standardowego internetowego i przeglądarki internetowej. 

Dla przykładu, stacje robocze Plainly posiadają licencję Windows 10 więc nie ma potrzeby inwestowania lub dublowania takiego systemu operacyjnego na urządzeniu bazowym. W najprostszym wypadku do uruchomienia usługi wystarczy lekki komputer typy Raspberry Pi z własnym systemem operacyjnym Linux, którego koszt nie przekracza 300 PLN. To ogromna przewaga kiedy trzeba podjąć decyzję o dalszym kierunku rozwoju infrastruktury IT szkoły lub uczelni wyższej.

wirtualizacja pulpitów

3. Jak zbudować trwałą relację ze studentami przez dostęp do usług IT zawsze, wszędzie i dla każdego?

Potrzeby w zakresie dostępu do danych i oprogramowania niezbędnego dla studentów w trakcie nauki zostały odwrócone. Teraz to nie uczelnie wpływają na dobór urządzeń informatycznych z których mogą korzystać studenci. Przy obowiązującym trendzie „Korzystaj z własnego urządzenia” (ang. Bring Your Own Device, BYOD) to uczelnie i szkoły muszą wspierać szereg urządzeń komputerowych, które studenci lub uczniowie przynoszą każdego dnia. Tutaj elastyczność jest kluczem do zapewnienia wysokiego poziomu zadowolenia wszystkich użytkowników. Ponieważ zarówno różne działy, jak i różni użytkownicy mogą mieć bardzo odmienne potrzeby, hybrydowe konfiguracje komputerowe są najbardziej polecanym rozwiązaniem skierowanym dla szkolnictwa wyższego i średniego. Uczelnia może korzystać z infrastruktury, którą już posiada i jednocześnie tworzyć szybko otwierać się na nowe rozwiązania chmurowe. Korzyści z takiego podejścia pojawiają się natychmiast, ponieważ dodatkowe funkcjonalności i oszczędności nie wiążą się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów początkowych.

Dodatkowe korzyści dla administratorów systemów IT wynikające z technologii DaaS:

  • Nie istnieją już ograniczenia dotyczące aktualizowania komputerów tylko w czasie przerw wakacyjnych – dzięki DaaS pracownicy działu IT mogą w każdej chwili wdrożyć nowe aplikacje. Zablokowanie aplikacji na cały rok szkolny? To już przeszłość! Teraz uczelnie mogą aktualizować i poprawiać aplikacje lub oferować nowe aplikacje w połowie semestru. Dzięki łatwemu wprowadzaniu masowych zmian w chmurze każdy nowy uczeń może otrzymać dostęp do wcześniej skonfigurowanego wirtualnego pulpitu, jedyne czego potrzebuje to login i hasło.
  • Niezależnie od tego, czy studenci i wykładowcy korzystają z komputerów Mac, PC, iPadów, tabletów, Google Chromebook, czy smartfonów, dzięki wirtualnym stacjom roboczym mogą uruchomić praktycznie każdą aplikację, w dowolnym miejscu i o dowolnej godzinie. A wszystko to za pośrednictwem wirtualizacji pulpitu. Oznacza to, że zamiast czekać, aż sala komputerowa lub biblioteka zostaną otwarte, uczniowie mogą uzyskać dostęp do aplikacji potrzebnych do ukończenia zadanego projektu lub do indywidualnego toku nauki, kiedy tylko tego zechcą. 
  • Być może zmagasz się z potrzebą równoległej pracy na bardzo różnych systemach operacyjnych? Nie wiesz jak nie dublować niepotrzebnie infrastruktury w przypadku, kiedy część ważnych dla Ciebie aplikacji działa w środowisku Windows a część MacOS? Wirtualizacja pulpitów pozwala na utrzymywanie maszyn działających na przykład na MacOS i jednocześnie komfortową pracę w pełnoprawnym środowisku Windows. Zapewne znasz już rozwiązania, które są w stanie uruchomić dwa systemy operacyjne na jednej maszynie, jednak pamiętaj o tym, że tak naprawdę obciążają one pamięć i procesor podwójnie. Dzięki technologii DaaS uruchamiasz pulpit wirtualny Windows 10, który czerpie z zasobów sprzętowych chmury obliczeniowej, dzięki czemu Twoja maszyna bazowa może działać płynnie w dwóch systemach operacyjnych jednocześnie.
  • Kiedy studenci przynoszą własne tablety na uczelnię i uzyskują dostęp do sieci, w jaki sposób drukują dokumenty? Dzięki wirtualizacji pulpitu uczniowie mogą korzystać z urządzeń peryferyjnych uczelni takich jak drukarki, skanery, czytniki czy aparatura pomiarowa, z każdego urządzenia. To od administratora sieci będzie zależało na jakich warunkach z takiej usługi można korzystać, jednak nie będzie to miało związku z brakiem punktów dostępowych.
pulpity zdalne

4. Jak zbudować bezpieczną infrastrukturę IT dla uczelni?

Obawy związane z bezpieczeństwem danych należą do grupy pytań najczęściej zadawanych przez klientów podczas rozmów z dostawcami rozwiązań opartych na architekturze chmurowej. Większość obaw koncentruje się wokół ryzyka utraty danych lub nieuprawnionego dostępu do wrażliwych informacji.

Znani dostawcy usług w chmurowych, tacy jak Google, Amazon, Verizon, Cloudalize są ekspertami od zabezpieczeń (w przeciwieństwie do typowej uczelni). Mogą oni zapewnić bezpieczniejsze środowisko dla aplikacji i danych na zdecydowanie wyższym poziomie niezawodności niż większość instytucji akademickich. Kontrole bezpieczeństwa, uwzględniające zarówno infrastrukturę serwerową jak i software odpowiedzialny za dostawę właściwych usług DaaS, spełniają lub przekraczają obowiązujące standardy, które były przygotowane przede wszystkim z myślą o dostawcach usług bankowych o najwyższym możliwym stopniu poufności danych. Istnieje jeszcze jeden fakt, potwierdzający, że wirtualne stacje robocze zdecydowanie zwiększaj bezpieczeństwo dostępu do wspólnych danych – tylko obrazy, a nie same dane, są wysyłane do urządzeń użytkowników. Ponieważ dane i aplikacje są przechowywane w chmurze lub w a nie na urządzeniach końcowych, użytkownicy są usuwani z łańcucha potencjalnych zagrożeń nieuprawnionego dostępu do danych.

Uczelnie korzystające z rozwiązań DaaS mogą usunąć ze swojego budżetu pozycje przeznaczone na podtrzymywanie sprawności serwerów w przypadku awarii, czy usługi tworzenia kopii zapasowych. Sprawne przywracanie i archiwizowanie danych jest wliczone w koszt usługi wirtualnych pulpitów roboczych.

wirtualizacja pulpitów

5. Jak dbać o środowisko i realnie obniżyć koszty utrzymania infrastruktury IT?

Większość uczelni stawia sobie za cel edukację ekologiczną i uwzględnianie potrzeb zrównoważonego rozwoju w swoich codziennych decyzjach. Podstawowe cechy wirtualnych stacji roboczych doskonale wpisują się w wizję dbania o środowisko naturalne, usuwając potrzebę utrzymywania energochłonnych komputerów i stacji roboczych. Wraz z wymiernymi zmniejszeniem emisji CO2 i ilością szkodliwych substancji wprowadzanych do obiegu podczas produkcji, przynoszą również mierzalne korzyści budżetowe. W rzeczywistości urządzenia typu thin client lub zero client zużywają jedynie 10% do 20% energii elektrycznej swoich nadmiernie rozbudowanych odpowiedników klasy PC, serwerów lokalnych czy graficznych stacji roboczych.

Podsumowanie

Przyszłość infrastruktury IT w większości szkół i uniwersytetów będzie prawdopodobnie mieszanką hybrydową – polegającą na wprowadzeniu systemu DaaS opartych o urządzenia thin client lub zero client współdziałających z lokalnymi centrami danych i samodzielnymi komputerami PC rozsianymi na terenie uczelni.

Jednak w przypadku wielu sal komputerowych, laboratoriów i bibliotek najlepszym rozwiązaniem będzie usługa DaaS. Wykorzystując w pełni dojrzałą już technologię wirtualizacji pulpitów, eliminuje jednocześnie koszty inwestycji początkowych i konieczność angażowania personelu IT do obsługi skomplikowanych systemów lokalnych.

Współpracując z dostawcą usługi Desktop as a Service uczelnie i ośrodki edukacyjne mogą zapewnić studentom bezproblemową, intuicyjną obsługę komputera. Technologia wirtualizacji pulpitów przełamuje barierę związaną z wygodnym dostępem do lokalnej infrastruktury z osobistych urządzeń przynoszonych przez studentów. System zapewnia każdemu użytkownikowi tak samo szybkie i dostępne od zaraz doświadczenie w zakresie użytkowania komputera. W wielu przypadkach korzyści płynące z DaaS stają się świetnym narzędziem promującym innowacyjne podejście uczelni do coraz bardziej wymagających odbiorców oferty edukacyjnej.

Nadal nie czujesz się przekonany/-na? Potrzebujesz jeszcze więcej informacji? Usługi chmurowe są doskonałym rozwiązaniem, ponieważ można je wypróbować, przed zakupem. Zacznij na własnych warunkach od darmowej wersji próbnej dla jednego komputera, a następnie zdecyduj, czy chcesz sprawdzić jak DaaS sprawdza się przy większej liczbie użytkowników.

 

Słowniczek

DaaS – Desktop as a Service, to w praktyce tylko inne określenie dla systemów VDI (Virtual Desktop Infrastructure), oferowanych jako usługa.

BYOD – Bring Your Own Device – tłum. Przynieś Swoje Własne Urządzenie – trend korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. Dotyczy to głównie telefonów, smartfonów i tabletów.

thin client – tłumaczone jako lekki klient – Nazwa stacji roboczej (urządzenia), której głównym zadaniem jest umożliwić dostęp do danej usługi, czy programu na serwerze. Atutem tego rozwiązania jest uproszczona funkcjonalność całej struktury IT oraz niskie koszty utrzymania.

zero client – tłumaczone jako klient zerowy – Nazwa stacji roboczej (urządzenia), która eliminuje konieczność zarządzania i serwisu. Produkt ten jest mniejszy, bardziej energooszczędnymi i łatwiejszym w zarządzaniu wersjami thin client. Urządzenia te nie mają procesora, pamięci, lokalnego systemu OS oraz nie wymagają aktualizacji oprogramowania firmware, konfiguracji ani opłat licencyjnych.

Zespół Plainly.pl

Zamów bezpłatny link aktywacyjny i korzystaj z dodatkowej stacji roboczej za darmo! Porozmawiaj z naszym działem sprzedaży, umów rozmowę, skorzystaj z chatu na stronie, lub zadzwoń bezpośrednio na +48 797 019 312

Zwiń